TIN TỨC

Khám phá các bài viết chuyên sâu, các tin tức và chuyện bên lề vui vẻ trong ngành tài chính

KYC Là Xác thực danh tính khách hàng

KYC là gì? Vì sao cần chụp hình CMND khi giao dịch tài chính?

KYC (Know Your Customer) là cụm từ để chỉ những bước quy trình mà tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp áp dụng để xác thực danh tính người dùng. KYC được dùng đề phòng trường hợp gian lận trong giao dịch, phạm tội rửa tiền, cũng như đồng bộ các dữ liệu về người dùng giúp xác định rõ chân dung khách hàng.

> Xem Thêm <